Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Opłaty za nieterminowy zwrot książek

mgr Wioletta Zięba - 24 April, 2023 - 09:29

Zgodnie z Regulaminem Udostępniania Biblioteki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dn.19 grudnia 2019 r.
z dniem 1 maja 2023 r. zostają przywrócone opłaty za nieterminowy zwrot książek.