Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zaliczenie Polityki Społecznej NSA

dr Tomasz Bakalarz - 26 Kwiecień, 2023 - 17:04

Osoby, które nie wygłosiły wystąpienia będą musiały na ostatnich zajęciach przystąpić do kolokwium. 

Zakres tematyczny zajęć (zakres kolokwium) obejmuje następujące rozdziały podręcznika (Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, wyd. PWN)

Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej
Uwarunkowania polityki społecznej
Wartości i zasady polityki społecznej
Polityka rodzinna, stan i kierunek przemian
Problemy społeczne w sferze pracy
Zamożność, dochody, ubóstwo, świadczenia społeczne
Współczesna kwestia mieszkaniowa
Rola polityki społecznej w procesach migracyjnych
Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne

Kolokwium będzie miało formę pisemną, ewentualnie - jeśli ostatecznie liczba studentów zaliczających nie będzie wysoka - zaliczenie może odbyć się ustnie.