Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Tomasz Bakalarz

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr Tomasz Bakalarz
Kontakt: 

pokój 106, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Telefon:
+48 71 375 23 37
Email:
tomasz.bakalarz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim

Czwartek: 9:00 - 10:00 (online na MS Teams)

Dla studentów zaocznych (konsultacje online na MS Teams po uprzednim umówieniu się)
17.03. - 10:30-11:30
20.04. - 10:30-11:30 
18.05. - 10:30-11:30
08.06. - 10:30-11:30

Działalność naukowa: 

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik naukowych na Uniwersytecie Wrocławskim od 2013 r. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych uzyskał w 2014 r. broniąc pracę pt. "Regulacja prawna twórczości pracowników naukowych".

W pracy naukowej zajmuje się głównie zagadnieniami indywidualnego prawa pracy, problematyką podporządkowania pracowniczego, zatrudnieniem w szkolnictwie wyższym, twórczości pracowniczą oraz ochroną własności intelektualnej.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Po zdaniu egzaminu radcowskiego, od 2013 r. wpisany na listę radców prawnych.

Od stycznia 2016 r. asystent sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.

 

Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii prowadzi wykłady i ćwiczenia z następujących przedmiotów:

1. Prawo pracy

2. Prawo zabezpieczenia społecznego

3. Polityka społeczna

4. Klinika prawa / Symulacje rozpraw sądowych

5. Prawo autorskie / Prawo własności intelektualnej