Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Komunikat Dziekana Wydziału w sprawie godzin dziekańskich

Karol Greinert - 8 Maj, 2023 - 09:05

W dniu 18 maja 2023 r. (czwartek) w godzinach 14.45 - 16.45 ogłaszam „godziny dziekańskie" dla studentów studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w celu umożliwienia udziału w wykładzie Rzecznika Praw Obywatelskich - pana profesora Marcina Wiącka.