Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Konferencja naukowa Minimalny globalny podatek korporacyjny w Unii Europejskiej – konsekwencje wdrożenia Filaru II OECD

Karol Greinert - 12 Maj, 2023 - 10:08

Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej oraz Naukowe Koło Opodatkowania Biznesu zapraszają na konferencję naukową Minimalny globalny podatek korporacyjny w Unii Europejskiej – konsekwencje wdrożenia  Filaru II OECD
 Termin konferencji:16 czerwca 2023 r., godz. 9.30-17.30
 
Miejsce konferencji:Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 22/26, bud. D sala 1.03.
 
Celem konferencji jest prezentacja głównych założeń dyrektywy  w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii Europejskiej i ocena potencjalnych konsekwencji ekonomicznych i prawnych jej wdrożenia.
Uczestnictwo w konferencji
Udział w konferencji jest nieodpłatny. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres email rafal.lipniewiczatuwr.edu.pl
 „Formularz zgłoszeniowy konferencji GloBE”
 
Termin nadsyłania zgłoszeń udziału w konferencji
 12 czerwca 2023 r. (liczba miejsc jest ograniczona)
 
Program konferencji Konferencji GloBE”
 
Opiekun naukowy konferencji: dr hab. Rafał Lipniewicz
Komitet organizacyjny: Dominik Gaworski, Katarzyna Korzeniowska, Bartosz Starzyński, Zuzanna Łazowska, Maciej Skrzypek, Emilia Ernst, Weronika Bursztynowicz, Paulina Detyna, Adam Grabowski, Oskar Kacperczyk, Roman Muts, Oskar Baranik.