Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

konsultacje 15.05 / office hours 15.05

dr hab. Jakub Kociubiński prof. UWr - 14 May, 2023 - 17:53

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuje, że moje konsultacje 15.05 zostają odwołane. W razie potrzeby proszę o kontakt na teams
---
Dear All,
Please be advised that my office hours on 15.05 are called off. If needed, please contact me via teams

jk