Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Listy rankingowe oraz osób zakwalifikowanych do złożenia dokumentów w I naborze

dr Monika Mościbrodzka - 17 July, 2023 - 12:27

Listy rankingowe oraz osób zakwalifikowanych do złożenia dokumentów w I naborze na stacjonarne studia I stopnia na kierunki  ADMINISTRACJA i EKONOMIA oraz PRAWO jednolite magisterskie  na WPAiE UWr

oraz listy osób zakwalifikowanych do złożenia dokumentów w I naborze na stacjonarne studia II stopnia na kierunki  ADMINISTRACJA i EKONOMIA na WPAiE UWr

w roku akademickim 2023/2024