Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Listy osób zakwalifikowanych do złożenia dokumentów w I naborze-> kierunki anglojęzyczne

dr Monika Mościbrodzka - 17 Lipiec, 2023 - 12:39

Listy osób zakwalifikowanych do złożenia dokumentów w I naborze na stacjonarne studia I stopnia na kierunki  Bachelor of Business
and Administration oraz Criminal Justice oraz II stopnia na kierunki  L.M International and
European Law i Administration in International Organizations  na WPAiE UWr  w roku akademickim 2023/2024