Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Podstawy rachunkowości wyniki 2 termin

dr hab. Anna Ćwiąkała-Małys prof. UWr - 6 September, 2023 - 12:21

Uprzejmie informuję , że wpisałam wyniki z egzaminu do systemu Usos
Z poważaniem
ACM