Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Wpis ocen - Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego

dr Krzysztof Gołębiowski - 6 September, 2023 - 21:17

W związku z wpisem do USOS ocen z egzaminu poprawkowego z przedmiotu Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego, informuję, że uwagi do oceny lub braku oceny można zgłaszać mailowo.

Ponadto prace i oceny można omówić w dniu 8 września 2023 r. (piątek) w czasie moich konsultacji w godz. 11.00-12.00 w pokoju 109 w budynku A. Chętnych do wzięcia udziału w konsultacjach uprzejmie proszę w miarę możliwości o punktualność - ze względu na wznowienie tego dnia działalności przez najważniejszą wrocławską restaurację - pan.pot, chciałbym opuścić budynek Wydziału niezwłocznie po godz. 12.00.

Przy okazji informuję, że wszystkie osoby, które przystąpiły do egzaminu, otrzymały oceny pozytywne. Gratuluję!