Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

egzamin poprawkowy prawo pracy IV SSP

dr hab. Artur Tomanek prof. UWr - 8 September, 2023 - 07:09

Wpisałem oceny do USOS. W dniu 13 września (środa) w godz. 15.15-16.00, pok. 120 bud. A,  można zapoznać się z pracą. Do tego czasu można wnosić zastrzeżenia co do oceny lub jej ewent. braku.
Dodatkowy egzamin poprawkowy dla osób, które miały przywrócony termin, odbędzie się 13 września (środa), godz. 16.00. Informację o miejscu egzaminu podam w późniejszym ogłoszeniu.