Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Prawo rzymskie (poprawka SSP i WSP) - konsultacje

prof. dr hab. Jarosław Rominkiewicz - 9 September, 2023 - 10:02

Szanowni Państwo, 
informuję, że w czwartek 14.09.2023 r. między 11 a 13 odbędą się konsultacje dotyczące wyników egzaminu poprawkowego z prawa rzymskiego.
Z poważaniem
Jarosław Rominkiewicz