Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

ZAPISY NA SEMINARIUM Z PRAWA HANDLOWEGO SSP IV ROK

dr hab. Marek Leśniak prof. UWr - 27 September, 2023 - 12:50

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na seminarium magisterskie z prawa handlowego Studentki i Studentów SSP IV roku oraz uprzejmie informuję, że zapisy odbędą się w czwartek 5.10.2023 r. w  pok. 117 w bud. A, WPAiE, punktualnie o godzinie 15:15. Limit miejsc wynosi 6.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów kryterium przyjęcia będzie stanowiła średnia ocen z ćwiczeń i egzaminów z przedmiotów obowiązkowych z zakresu prawa prywatnego oraz wstępu do prawoznawstwa. W przypadku równej średniej ocen decydująca będzie rozmowa określająca zainteresowania badawcze.

Zainteresowane osoby proszę o przybycie na 15 minut przed terminem zapisów, ponieważ jeżeli nie pozostaną wolne miejsca, zapisy zostaną ukończone niezwłocznie po ich rozpoczęciu. Ewentualnie zalecane przesłanie na adres mailowy: marek.lesniakatuwr.edu.pl informacji o ocenach z ćwiczeń i egzaminów dotyczących ww. przedmiotów wraz z podaniem imienia i nazwiska, numeru indeksu, adresu mailowego oraz informacji na temat zainteresowań badawczych do środy 4.10.2023 r. do godz.16.

Preferowana tematyka prac magisterskich to: prawo spółek, w tym nowe polskie prawo grup spółek, nowa zasada business judgment rule, problematyka fuzji i przejęć (M&A), należyta staranność członków organów spółek kapitałowych, zasady corporate governance, uprawnienia osobiste wspólników i porozumienia między wspólnikami w spółkach kapitałowych, ochrona praw mniejszości, sukcesja praw w spółkach; europejskie prawo spółek; problematyka papierów wartościowych, w tym dematerializacji akcji i rejestru akcjonariuszy; problematyka Krajowego Rejestru Sądowego, wykorzystanie nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji w prawie prywatnym; problematyka umów handlowych.

dr hab. Marek Leśniak, prof. UWr