Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Kontrola rozstrzygnięć organów jednostek samorządu terytorialnego - sylabus

dr Adam Ostapski - 30 September, 2023 - 16:22