Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Zapisy na seminarium magisterskie z Prawa administracyjnego - SNP(W) IV rok - 2023 r.

dr hab. Piotr Lisowski prof. UWr - 30 September, 2023 - 16:30

Zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu nauki prawa administracyjnego i gotowych na rzetelną pracę seminaryjną, zapraszam na seminarium z Prawa administracyjnego na IV roku SNP(W) IV rok. W grę wchodzi problematyka ustrojowa/materialna/procesowa – przy czym punkt wyjścia stanowić powinno ujęcie teoretyczne (co, oczywiście, nie wyklucza eksponowania akcentów empirycznych).

Zapisy na seminarium - p. 420A w środę (4 października 2023 r.) od godz. 18.45 do godz. 19.15. Godz. 19.30 - ogłoszenie listy przyjętych, a następnie - pierwsze zajęcia zajęcia z grupą seminaryjną (p. 420A). Limit grupy seminaryjnej wynosi 6 osób. 

Szczegółowe informacje co do trybu zapisów na seminarium wraz z przykładami tematów prac dyplomowych zrealizowanych w ostatnim czasie podczas prowadzonych przeze mnie seminariów – w zakładce Materiały dla studentów pn. Zapisy na seminarium magisterskie z Prawa administracyjnego - SNP(W) IV rok - 2023 r. – na moim wydziałowym koncie. 
            Zapraszam do seminaryjnej współpracy i zmierzenia się z wyzwaniami niepomijalnej administracji.