Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Zapisy na seminarium magisterskie IV SWP

prof. dr hab. Patrycja Zawadzka - 3 October, 2023 - 20:38

Szanowni Państwo,
 
Zapisy na prowadzone przeze mnie seminarium magisterskie IV rok SWP odbędą się 4 października 2023 r. w pokoju 315A od godz. 18.45.
Tematyka prac obejmuje zagadnienia z zakresu prawa finansowego dotyczące:
I) prawo finansów publicznych:
- budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
- wieloletniego planowania finansowego,
- długu publicznego,
- gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych,
- struktury dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
- odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- kontrola w sektorze finansów publicznych.
 
II) prawo podatkowe,
 
III) prawo rynku finansowego, w tym prawo bankowe.
 
W przypadku liczby osób zainteresowanych przekraczającej limit 6 miejsc, decydującym kryterium będzie wynik krótkiej rozmowy dotyczącej zainteresowań Kandydatów, w szczególności związanych z motywacjami związanymi z wyborem seminarium, ewentualne ogólne wskazanie problematyki przyszłej pracy magisterskiej, aktywność studencka: koła naukowe, konferencje, referaty, staże, stypendia, wolontariaty itp.
 
Zapraszam.