Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

​Najważniejsze wydarzenie konsumenckie tej jesieni!

Karol Greinert - 5 Październik, 2023 - 09:25

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Forum Organizacji Konsumenckich Forkon, jako organizatorzy, uprzejmie zapraszają na I Krajową Konferencję Konsumencką pt. „Organizacje konsumenckie i rzecznicy konsumentów w systemie ochrony konsumentów w Polsce. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby”, która odbędzie się w dniach 19-20 października 2023 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu.
W ramach konferencji w panelach naukowych i dyskusyjnych chcielibyśmy poruszyć następujące problemy:
Miejsce organizacji konsumenckich i rzeczników konsumentów w systemie organów ochrony konsumenta w Polsce – stan obecny, potrzeby, finansowanie i wyzwania

Organizacje konsumenckie i rzecznicy konsumentów a społeczna odpowiedzialność biznesu i ryzyko braku zgodności z prawem konsumenckim

Rola organizacji konsumenckich i rzeczników konsumentów w dochodzeniu roszczeń konsumenckich. Realia, potrzeby, wyzwania

Rola organizacji konsumenckich i rzeczników konsumentów w  poradnictwie i edukacji konsumentów

Organizacje konsumenckie i rzecznicy konsumentów a otoczenie biznesowe. Możliwość współpracy i jej płaszczyzny

Współpraca organizacji konsumenckich i rzeczników konsumentów z rynkiem telekomunikacyjnym

Współpraca organizacji konsumenckich i rzeczników konsumentów z rynkiem e-commerce- Współpraca organizacji konsumenckich i rzeczników konsumentów z rynkiem finansowym
W konferencji będzie można także uczestniczyć online (Microsoft Teams).
Uczestnictwo w konferencji wymaga uiszczenia opłaty. I Krajowa Konferencja Konsumencka UWr i Forkon nie jest przedsięwzięciem realizowanym dla osiągnięcia zysku. Opłaty konferencyjne pozwolą na organizację i realizację wydarzenia.
 
Szczegóły i formularze rejestracyjne dostępne na: I KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA – FORKON (for-kon.pl)
 
Serdecznie zapraszamy!