Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

PRiS-III SSP-gr.5-ćwiczenia-zagadnienia-sem. zimowy-rok akad. 2023-2024

dr hab. Elżbieta Klat-Górska prof. UWr - 15 October, 2023 - 19:12

         PRiS-III SSP - gr.5 - ćwiczenia-zagadnienia-sem. zimowy-rok akad. 2023-2024

                           Szanowni Państwo,

                         w załączeniu został zamieszczony
           wykaz zagadnień, wykaz aktów prawnych oraz proponowanej literatury
           z przedmiotu: prawo rzeczowe i spadkowe,
           w ramach ćwiczeń
         
 w semestrze zimowym w roku akademickim 2023-2024
          (dla grupy ćwiczeniowej nr 5, III rok SSP).
                           
    
                           Elżbieta Klat-Górska