Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Zapisy na seminarium magisterskie z Prawa administracyjnego – SNA2 I rok - 2023 r.

dr hab. Piotr Lisowski prof. UWr - 2 November, 2023 - 10:22

Zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu nauki prawa administracyjnego i gotowych na rzetelną pracę seminaryjną, zapraszam na seminarium z Prawa administracyjnego na II roku SNA2 I rok. W grę wchodzi problematyka ustrojowa/materialna/procesowa – przy czym punkt wyjścia stanowić powinno ujęcie teoretyczne (co, oczywiście, nie wyklucza eksponowania akcentów empirycznych).
Zapisy na seminarium - p. 420A w sobotę (5 listopada 2023 r.) od godz. 13.15 do godz. 13.45. Godz. 14.00 - ogłoszenie listy przyjętych, a następnie - pierwsze zajęcia z grupą seminaryjną (p. 420A). Limit grupy seminaryjnej wynosi 7 osób. 
Szczegółowe informacje co do trybu zapisów na seminarium wraz z przykładami tematów prac dyplomowych zrealizowanych w ostatnim czasie podczas prowadzonych przeze mnie seminariów – w zakładce Materiały dla studentów pn. Zapisy na seminarium magisterskie z Prawa administracyjnego – SNA2 II rok - 2023 r. – na moim wydziałowym koncie. 
            Zapraszam do seminaryjnej współpracy i zmierzenia się z wyzwaniami niepomijalnej administracji.