Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium licencjackie (Kryminologia)

dr Krzysztof Gołębiowski - 3 Listopad, 2023 - 13:56

Zapisy na prowadzone przeze mnie seminarium licencjackie na III roku Kryminologii odbędą się 5 listopada 2023 r. o godz. 11.30 w pokoju 109 w budynku A.

W ramach prowadzonego przeze mnie seminarium można przygotowywać prace o szeroko rozumianej tematyce cywilnoprawnej, np. z zakresu:
- części ogólnej prawa cywilnego (np. pełnomocnictwo, zdolność do czynności prawnych, ubezwłasnowolnienie),
- prawa rzeczowego (np. zasiedzenie, obrót nieruchomościami, księgi wieczyste),
- prawa zobowiązań (np. odpowiedzialność odszkodowawcza, cywilnoprawne problemy generowane przez kredyty „frankowe”, poszczególne umowy np. sprzedaży, najmu)
- prawa spadkowego (np. testament, dział spadku, zachowek, stwierdzenie nabycia spadku),
- prawa rodzinnego (np. małżeńska wspólność majątkowa, rozwód, władza rodzicielska),
- prawa autorskiego (np. pojęcie utworu, ochrona prawna utworu).

W razie potrzeby oferuję pomoc w wyborze tematu, nakieruję na ciekawe i aktualne zagadnienia. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium mogą już teraz wstępnie zgłaszać się mailowo. W zgłoszeniu można, choć nie jest to konieczne, podać proponowany temat pracy lub przynajmniej wskazać ogólnie obszar prawa cywilnego, który jest przedmiotem zainteresowania studenta. Zgłoszenia takie nie zastępują zapisania się na seminarium w wyznaczonym czasie i miejscu, mogą jednak usprawnić i skrócić same zapisy.
 
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące seminarium lub trybu zapisów, chętnie odpowiem na nie również mailowo.
 
z poważaniem
dr Krzysztof Gołębiowski