Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Krzysztof Gołębiowski

Kontakt: 

pokój 109, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

 

 

Telefon:
71 3752 327
Email:
krzysztof.golebiowski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Urlop wypoczynkowy od 6 lipca do 31 lipca oraz 10 sierpnia do 31 sierpnia.

Począwszy od 11 marca 2020 r. konsultacje w formie spotkań na Wydziale nie odbywają się (podstawa prawna: pkt 7 Zarządzenia n nr 4/2020 Dziekana WPAiE UWr.).  We wszelkich sprawach proszę o kontakt mailowy.

Informacje o sposobie prowadzenia procesu kształcenia w okresie odwołania zajęć dydaktycznych zostały przesłane na adresy mailowe wszystkich moich studentów za pomocą USOSmail. Osoby, które nie otrzymały tych informacji, proszę o pilny kontakt mailowy. Wszyscy studenci prowadzonych przeze mnie grup, niezależnie od rodzaju zajęć, powinni zapisać się do właściwego zespołu w aplikacji Teams.

Informacja o egzaminie przedterminowym z przedmiotu Prawo rodzinne - SSP i SNP(W):

Egzaminy przedterminowe odbędą się w dniach:
- czwartek 21 maja 2020 r. godz. 16.00 - egzamin wyłącznie dla studentów SNP (W),
- poniedziałek 25 maja 2020 r. godz. 16.00 - egzamin wyłącznie dla studentów SSP
- poniedziałek 8 czerwca 2020 r. godz. 16.00  - egzamin dla studentów SSP i SNP(W)
 
Nie ma konieczności spełnienia jakichkolwiek wymogów wstępnych w celu przystąpienia do egzaminu, poza wskazanymi dalej wymogami o charakterze technicznym. Istotne jest tylko, czy student jest w protokole USOS. Do egzaminu mogą przystąpić także osoby, które powtarzają ten przedmiot.
Egzamin zostanie przeprowadzony za pomocą narzędzi: Teams i Forms. W związku z tym warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dołączenie do właściwego zespołu w Teams. Przed pierwszym ze wskazanych terminów przeprowadzę ponownie przynajmniej jeden egzamin próbny. Każdy chętny do udziału w egzaminie przedterminowym powinien wziąć udział w egzaminie próbnym, w celu sprawdzenia, jak funkcjonuje na jego urządzeniu Teams i Forms.
Wzięcie udziału w egzaminie w konkretnym terminie będzie wymagało uprzedniego wpisania się na listę uczestników.
Szczególowe zasady przeprowadzania egzaminów zostały przesłane do wszystkich studentów za pomocą USOSmail.