Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Kryminologia Prawnicza SN - zapisy na seminarium magisterskie

dr hab. Tomasz Kalisz prof. UWr - 16 November, 2023 - 11:29

Szanowni Państwo,
Zapraszam na prowadzone przeze mnie seminarium magisterskie w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego.
Zapisy odbędą się 19 listopada 2023 r. od godz. 9.00, gabinet 103 bud. A
Krótka rozmowa kwalifikacyjna (pomysł na pracę magisterska i badania).

Seminarium z prawa karnego wykonawczego ukierunkowane jest na pogłębienie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego i nauk kryminologicznych. Zajmujemy się penologią, karą kryminalną, więziennictwem, socjologią przestępczości. Analizujemy współczesne środki reakcji na przestępstwo oraz przestępczość zwłaszcza w jej społecznym, ekonomicznym i transgranicznym kontekście. Zasadnicza perspektywą są problemy instytucjonalne systemu karnego, procesy prawno-społeczne związane z przestępstwem i karą.  Rozważamy społeczne skutki karania (funkcja kary). Zwracamy uwagę na zagadnienia teoretyczne i doświadczenia praktyczne związanych z polityką karną. Ważne są w naszych badaniach aksjologia, ideologia, racjonalizacja, efektywność i filozofia kary. Problemy podkultury wieziennej, zagrożenie bezpieczeństwa osobistego, dozór elektroniczny.
 
Celem seminarium dyplomowego jest wyposażenie studenta:
w wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania pracy pisemnej, która wykaże umiejętności krytycznej analizy istniejącej literatury, potwierdzi kompetencje metodologiczne oraz zdolności w zakresie analizy danych i faktów;
w umiejętności samodzielnego formułowania problemów kryminologicznych, tez badawczych i szczegółowych hipotez;
w umiejętność analizy wybranych źródła prawa,
praktyczne umiejętności poprawnego metodologicznie opracowywania zagadnień naukowych;
umiejętności w zakresie metod i narzędzi opisu oraz zasad modelowania zjawisk, procesów, podmiotów, struktur i instytucji w przestrzeni szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i organów związanych z bezpieczeństwem;
w wiedzę o standardach międzynarodowych oraz treści i zakresu rozwiązań zagranicznych oraz ich przydatności dla krajowego porządku prawnego.
Zapraszam
Prof. UWr dr hab. Tomasz Kalisz