Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

zmiana terminu konsultacji

dr hab. Artur Tomanek prof. UWr - 17 November, 2023 - 08:50

Poczynając od 22 listopada, konsultacje stacjonarne będą odbywać się w środę, godz. 10.30-11.30, pok. 120 bud. A.