Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

odwołanie dyżuru

prof. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak - 8 December, 2023 - 07:26

Z powodu udziału w przewodzie doktorskim, w charakterze recenzenta, na Wydziale Prawa i Admnistracji UŁ, nie będzie mnie na disiejszym dyżurze.
Małgorzata Masternak-Kubiak