Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Digital Justice Seminar Series: Projekt JuDDGES (Judicial Decision Data Gathering and Encoding)

Karol Greinert - 11 Grudzień, 2023 - 08:56

Inkubator Doskonałości Naukowej – Centrum Digital Justice serdecznie zaprasza na następne spotkanie z serii Digital Justice Seminar Series. Tym razem dr hab. inż. Tomasz Kajdanowicz z Politechniki Wrocławskiej opowie o projekcie JuDDGES, grancie Narodowego Centrum Nauki (nr rejestracyjny: 2022/04/Y/ST6/00183). 
Celem projektu JuDDGES jest zrewolucjonizowanie korzystania z danych prawnych, oferując prawnikom nowe technologie do przetwarzania języka naturalnego poprzez eliminacje barier, takich jak różnice w formatach danych i ich zasobach. Ma to ułatwić badania nad decyzjami sądowymi. W ramach projektu powstanie narzędzie do analizy nieustrukturyzowanych danych tekstowych w aktach sądowych, co przyczyni się do stworzenia największego zbioru danych prawnych w Europie. Otwarte oprogramowanie i narzędzia Human-In-The-Loop (HITL) będące efektem projektu pomogą naukowcom na wczesnym etapie kariery naukowej, którzy nie są specjalistami w dziedzinie sztucznej inteligencji, w eksploracji danych z decyzji sądowych i identyfikacji nowych linii orzecznictwa. 

Dr hab. inż. Tomasz Kajdanowicz jest kierownikiem Katedry Sztucznej Inteligencji na Politechnice Wrocławskiej. Na tej uczelni w 2012 roku z wyróżnieniem uzyskał stopień doktora, a stopień doktora habilitowanego w 2020 roku w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jego główne zainteresowania badawcze to uczenie maszynowe, uczenie głębokie, uczenie reprezentacji, analiza sieci społecznościowych, analiza mediów społecznościowych i systemy rekomendacji. 

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim. 

Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2023 roku o godzinie 14.00 w Sali 2.03D na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii oraz online na platformie MS Teams: http://https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aU-nzXY0VmM4n--V5m2Uv1yclo1lj5wSuvnYcTEUNDQ41%40thread.tacv2/1698422533498?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2251fde0ff-64d3-47ac-8f63-77fc54a311e2%22%7d

Załączniki: 
Image icon plakat 3.0.jpg