Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska prof. UWr - 20 February, 2024 - 15:22

KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024: 

ŚRODY  8.30-9.30 oraz 15.00-`16.00

Konsultacje online i stacjonarne dla studentów studiów niestacjonarnych zaocznych zostaną podane niezwłocznie po ostatecznym zaplanowaniu zajęć.
Edyta Rutkowska