Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Egzamin z Logiki dla prawników - I WSP, termin poprawkowy

dr Paweł Jabłoński - 20 February, 2024 - 17:41

Drodzy Państwo,

bardzo proszę o sprawdzenie w systemie USOS ocen z egzaminu poprawkowego. Wszelkie braki i zastrzeżenia zgłaszamy mailowo lub osobiście, nie później jednak niż do czasu konsultacji przeprowadzanych w celu weryfikacji ocen, które będę miały miejsce 23 II (piątek) w godz. 11.15-12.15. Na konsultacjach będzie też można przeanalizować swoją pracę egzaminacyjną. 

Pozdrawiając,
Paweł Jabłoński