Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

10. Forum Prawa Mediów Elektronicznych - nabór abstraktów

mgr Laura Słocka - 21 February, 2024 - 13:37

Szanowni Państwo! 

W imieniu Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej serdecznie zapraszam do udziału w 10. Forum Prawa Mediów Elektronicznych, które odbędzie się w dniach 20-22 marca 2024 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Tegoroczna edycja tej ogólnopolskiej konferencji naukowej będzie przestrzenią do wymiany doświadczeń i poglądów przede wszystkim w obszarze prawnych aspektów wykorzystania sztucznej inteligencji w związku ze zbliżającym się uchwaleniem unijnego Aktu w sprawie sztucznej inteligencji.

Pierwszy dzień Konferencji poświęcony jest wystąpieniom Doktorantów i Studentów. Do dnia 1 marca 2024 r. można jeszcze przesłać zgłoszenie swojego wystąpienia na adres e-mail: legalnetatuwr.edu.pl. Abstrakt powinien obejmować do 200 słów. Tematyka wystąpienia powinna mieścić się w szeroko pojmowanych prawnych aspektach nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji. Abstrakt można przesłać bezpośrednio w wiadomości e-mail lub jako załącznik wraz ze swoim imieniem, nazwiskiem i ewentualnie tytułem zawodowym. 

Drugiego i trzeciego dnia Konferencji Eksperci z dziedziny prawa nowych technologii omówią wykorzystanie sztucznej inteligencji m.in.: do przetwarzania danych osobowych, w wymiarze sprawiedliwości, w sektorze finansowy, w sektorze medycznym, a odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody wyrządzone przez korzystanie ze sztucznej inteligencji czy kwestię praw autorskich do wyników pracy algorytmów. 

Udział czynny i bierny w Konferencji jest bezpłatny. Informacje o zapisach będą publikowane na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/xfpme

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszam do kontaktu: laura.slockaatuwr.edu.pl.