Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Program wykładu i zakres wymagań z przedmiotu Prawo urzędnicze i etyka urzędnicza

dr hab. Jerzy Korczak prof. UWr - 22 February, 2024 - 12:50