Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Program wykładu i zakres wymagań z przedmiotu Ustrój samorządu terytorialnego

dr hab. Jerzy Korczak prof. UWr - 22 February, 2024 - 13:52

W zakładce "Materiały dydaktyczne" na mojej stronie wydziałowej został zamieszczony opis przedmiotu, program wykładów i zakres wymagań z przedmotu Ustrój samorządu terytorialnego