Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Ćwiczenia 09.03.2024: Wiadomości ogólne o postępowaniu administracyjnym. Organ prowadzący postępowanie administracyjne, strona postępowania administracyjnego, podmioty na prawach strony, uczestnicy postępowania administracyjnego - prezentacja

mgr Adam Domański - 27 February, 2024 - 11:56