Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Ćwiczenia 26.05.2024: Postępowania uproszczone o charakterze administracyjnym (postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń i postępowanie w sprawach skarg i wniosków) - prezentacja

mgr Adam Domański - 28 February, 2024 - 20:06