Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

II NSP(Z) - pr. rodzinne - zasady egzaminacyjne i oceniania - rok akad. 2023-2024

                                   Szanowni Państwo,

                             w załączniku został zamieszczony
           wykaz zasad przeprowadzenia egzaminu i oceniania prac egzaminacyjnych Studentów,
                              II rok NSP (Z)
          przedmiot: prawo rodzinne
          rok akad. 2023 - 2024  (egzamin w sesji letniej).

                                   egzaminator: dr hab. Elżbieta Klat-Górska, prof. UWr
            (Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego,
         Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)