Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

​Zmarł Prof. Dr. Dres h.c. Friedrich - Christian Schroeder.

Karol Greinert - 28 Marzec, 2024 - 21:47

26.03.2024r. w wieku 87 lat  zmarł w Ratyzbonie Prof. Dr. Dres h.c.  Friedrich - Christian Schroeder.
Profesor Friedrich - Christian Schroeder kierował Katedrą prawa karnego, prawa karnego procesowego i prawa wschodniego (1968-2004) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ratyzbonie, pełnił także funkcję dziekana (1971-72).
W latach 1973 -2022 był kierownikiem naukowym Instytutu Prawa Wschodniego (Institut für Ostrecht) najpierw w Monachium, następnie w Ratyzbonie. Pełnił wiele funkcji w niemieckich i międzynarodowych instytucjach naukowych i organizacjach prawniczych.
W 1977r. profesor F. C. Schroeder był jednym z inicjatorów trwającej do dziś aktywnej współpracy między wydziałami prawa w Ratyzbonie i we Wrocławiu. Wielokrotnie gościł i wygłaszał wykłady na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Ostatni referat we Wrocławiu wygłosił na polsko – niemieckiej konferencji prawnoporównawczej w  czerwcu 2017r.
W 1999r. otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.