Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

III edycja Olimpiady z Ustroju Samorządu Terytorialnego

Karol Greinert - 9 Kwiecień, 2024 - 20:24

Zakład Ustroju Administracji Publicznej INA oraz Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego im. Tadeusza Bigo serdecznie zapraszają Studentki i Studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego kierunku Administracja do udziału w III edycji Olimpiady z Ustroju Samorządu Terytorialnego.
 
Olimpiada składa się z trzech etapów:
1) pierwszy etap - 20.05.2024 r. (poniedziałek) - test jednokrotnego wyboru (w formie pisemnej);
2) drugi etap - 22.05.2024 r. (środa) - omówienie zagadnienia problemowego (w formie odpowiedzi ustnej);
3) trzeci etap - 22.05.2024 r. - rozwiązanie kazusu (w formie odpowiedzi ustnej).
 
Zainteresowanych(-e) uczestnictwem zapraszamy do przesyłania zgłoszeń za pośrednictwem formularza internetowego pod adresem: https://forms.office.com/e/eGfqsLwY6u – w terminie do dnia 06 maja 2024 roku.


Zakres przedmiotowy Olimpiady obejmuje zagadnienia egzaminacyjne z Ustroju samorządu terytorialnego w roku akademickim 2023/2024. Zagadnienia stanowią punkt odniesienia dla formułowania pytań testowych, zagadnień problemowych oraz kazusów.
 
Miejsce i godzina przeprowadzenia każdego etapu Olimpiady zostaną podane do wiadomości Uczestnikom(-czkom) Olimpiady drogą mailową, na adres podany w Zgłoszeniu, co najmniej 2 dni przed przeprowadzeniem danego etapu Olimpiady.

Regulamin Olimpiady jest dostępny pod następującym adresem:
https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/students-resources/Regulum...

Link do wydarzenia na Facebook’u: https://fb.me/e/6m0bT0VBN