Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

dr hab. ​Karolina Kremens została wiceprzewodniczącą Komisji Kodyfikacyjnej Sądownictwa i Prokuratury

Karol Greinert - 12 Kwiecień, 2024 - 21:13

Miło nam poinformować, że Karolina Kremens, kierowniczka Inkubatora Doskonałości Naukowej - Centrum Digital Justice, które działa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, została wiceprzewodniczącą Komisji Kodyfikacyjnej Sądownictwa i Prokuratury! Jesteśmy dumni, że jej doświadczenie przyczyni się do kształtowania nowego etapu polskiego wymiaru sprawiedliwości.
 
Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, Komisja zajmie się przygotowaniem projektów aktów prawnych dotyczących ustroju sądownictwa i prokuratury. Przyjęte przez Komisję projekty ustaw i aktów wykonawczych będą przedstawiane Ministrowi Sprawiedliwości przez przewodniczącego Komisji. Komisja będzie wspierać Ministra Sprawiedliwości w procesie legislacyjnym opracowywanych projektów. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/powolanie-czlonkow-komisji-kodyfik....
 
Karolina Kremens posiada praktyczne doświadczenie związane z pracą prokuratora, zdobyte podczas pełnienia funkcji asesora prokuratury we Wrocławiu. Uzupełnia je szerokim dorobkiem naukowym, będąc autorką m.in. publikacji na temat prokuratury (zob. np.: K. Kremens, Powers of the Prosecutor in Criminal Investigation. A Comparative Perspective, Routledge 2021) czy wieloletnią pracowniczką Katedry Postępowania Karnego. Ponadto posiada doświadczenie międzynarodowe, uzyskane podczas kierowania międzynarodowymi grantami oraz w czasie licznych pobytów na zagranicznych uniwersytetach, w tym w USA i Kanadzie.