Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WYDZIAŁOWEJ DEBATY WYBORCZEJ

Karol Greinert - 18 Kwiecień, 2024 - 14:29

ZAWIADOMIENIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
 
               O ZWOŁANIU WYDZIAŁOWEJ DEBATY WYBORCZEJ na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
 
                                            W dniu 24. kwietnia 2024 r. o godz. 13:30 w  Sali 2 D im. Witolda Świdy
 
rozpocznie się wydziałowa debata wyborcza w formule otwartego zebrania, na której odbędzie się prezentacja wstępnego kandydata na Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
 
Porządek wydziałowej debaty wyborczej:

  1. Otwarcie wydziałowej debaty wyborczej.
  2. Wyznaczenie protokolanta wydziałowej debaty wyborczej.
  3. Przedstawienie kluczowych przepisów dotyczących wydziałowej debaty wyborczej, w tym - obowiązujących zasad prezentacji wstępnego kandydata na Dziekana,
  4. w szczególności: limitu czasu na przedstawienie przez wstępnego kandydata na Dziekana deklaracji programowej – maksimum 12 minut; limitu czasu na udzielenie przez wstępnego kandydata na Dziekana odpowiedzi na zadane pytanie/pytania – maksimum 3 minuty na pytanie; limitu czasu na zadanie pytania/pytań przez uczestnika wydziałowej debaty wyborczej – maksimum 2 minuty na pytanie.
  5. Przedstawianie przez wstępnego kandydata na Dziekana deklaracji programowej.
  6. Udzielanie przez wstępnego kandydata na Dziekana odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników wydziałowej debaty wyborczej.
  7. Zamknięcie wydziałowej debaty wyborczej.