Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Egzamin przedterminowy z prawa karnego dla studentów II roku zaocznych studiów prawa

dr hab. Piotr Góralski prof. UWr - 8 Maj, 2024 - 19:32

Szanowni Państwo,

egzamin przedterminowy z prawa karnego dla studentów II roku zaocznych studiów prawa odbędzie się w dniu 16 czerwca o godz. 13.00, w pok. 207A. Egzamin przedterminowy ma formę ustnej odpowiedzi na trzy pytania. Mogą do niego podejść osoby, które z konwersatorium otrzymały ocenę 4.5 lub 5.0. Konieczne jest przedstawienie przed egzaminem pisemnego potwierdzenia uzyskania takiej oceny przez osobę prowadzącą ćwiczenia. W razie otrzymania oceny niedostatecznej podlega ona wpisowi do protokołu egzaminu. 

Z poważaniem
Piotr Góralski