Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Piotr Góralski prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Piotr Góralski prof. UWr
Kontakt: 

pokój 207, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2673
Email:
piotr.goralski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze wiosenno-letnim roku akad. 2023/2024 odbywają się w poniedziałek godz. 11.30-13.30.
 

Konsultacje w weekendy:
2 marca 2024 - godz. 10.00-11.00
14 kwietnia 2024 - godz. 14.00 - 15.00
28 kwietnia 2024 - godz. 14.00-15.00
11 maja 2024 - godz. 15.00 - 16.00
16 czerwca 2024 - godz. 13.00 - 14.00

W razie chęci odbycia konsultacji zdalnie za pomocą komunikatora Teams proszę o wcześniejszą informację w tym względzie. Zaliczanie kolokwium odbywa się tylko w trybie stacjonarnym konsultacji.

Egzamin przedterminowy z prawa karnego dla studentów II roku zaocznych studiów prawa odbędzie się w dniu 16 czerwca o godz. 13.00, w pok. 207A. Egzamin przedterminowy ma formę ustnej odpowiedzi na trzy pytania. Mogą do niego podejść osoby, które z konwersatorium otrzymały ocenę 4.5 lub 5.0. Konieczne jest przedstawienie przed egzaminem pisemnego potwierdzenia uzyskania takiej oceny przez osobę prowadzącą ćwiczenia. W razie otrzymania oceny niedostatecznej podlega ona wpisowi do protokołu egzaminu. 

Uwaga: konsultacje z dn. 20 maja ( poniedziałek ) zostały przeniesione na czwartek 23 maja godz. 11.30 - 13.30.

Działalność naukowa: 

Studia prawnicze odbyłem na  Uniwersytecie Wrocławskim. W 2005 r. uzyskałem tytuł doktora nauk prawnych, natomiast w 2006r. ukończyłem aplikację prokuratorską zakończoną zdanym egzaminem. W 2017 r. uzyskałem tytuł doktora habilitowanego, zaś od 2022 r. jestem zatrudniony na stanowisku profesora uniwersyteckiego. Zajmuję się zagadnieniami prawa karnego materialnego oraz kryminologii. Obszar moich zainteresowań badawczych stanowi głównie nauka o sankcjach karnych ( ze szczególnym uwzględnieniem środków zabezpieczających ), problematyka przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz wolności seksualnej, a także zagadnienie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości powrotnej, zawodowej, zorganizowanej i terrorystycznej. W tym zakresie m.in. współpracuję z pracownikami uniwersyteckich wydziałów prawa w Niemczech. Jestem też opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii im. Juliusza Makarewicza.
Pobyt naukowo - dydaktyczny na uczelni zagranicznej  w ramach ErasmusTeaching Staff Mobility połączony z uzyskaniem grantu:
- Uniwersytet w Regensburgu ( czerwiec 2011, czerwiec 2013 )
- Uniwersytet w Kolonii ( listopad 2015 )
- Uniwersytet w Augsburgu ( lipiec 2017, wrzesień 2018, wrzesień 2019 )