Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Piotr Góralski

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Piotr Góralski
Kontakt: 

pokój 207, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2673
Email:
piotr.goralski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semetrze jesienno - zimowym roku akad. 2022/2023 odbywają się w środy, godz. 10.00 -12.00, pok. 207, bud A WPAiE.

Konsultacje dla studentów studiów zaocznych:
1) 23.10. 22 - godz. 14.00-15.00
2) 30.10. 22 - godz. 12.15-13.15
3) 5.11.22 - godz. 13.00 - 14.00
4). 20.11.22 - godz. 14.00 - 15.00
5). 27.11. 22. godz. 13.00 - 14.00

Konsultacje odbywają się w formie stacjonarnej

 

Działalność naukowa: 

Piotr Góralski jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych, natomiast w 2006 r. ukończył aplikację prokuratorską zakończoną zdanym egzaminem. Od 2017 r. doktor habilitowany. Zajmuje się on zagadnieniami prawa karnego materialnego oraz kryminologii. Obszar zainteresowań badawczych stanowi głównie nauka o sankcjach karnych ( ze szczególnym uwzględnieniem środków zabezpieczających ), problematyka przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz wolności seksualnej, a także zagadnienie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości powrotnej, zawodowej, zorganizowanej i terrorystycznej. W tym zakresie współpracuje on z pracownikami uniwersyteckich wydziałów prawa w Niemczech. Jest też opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii im. Juliusza Makarewicza.
Pobyt naukowo - dydaktyczny na uczelni zagranicznej  w ramach ErasmusTeaching Staff Mobility połączony z uzyskaniem grantu:
- Uniwersytet w Regensburgu ( czerwiec 2011, czerwiec 2013 )
- Uniwersytet w Kolonii ( listopad 2015 )
- Uniwersytet w Augsburgu ( lipiec 2017, wrzesień 2018, wrzesień 2019 )