Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

SSP egzamin przedterminowy prawo pracy

dr hab. Artur Tomanek prof. UWr - 22 May, 2024 - 17:57

Egzamin przedterminowy z prawa pracy odbędzie się 6 czerwca (czwartek), godz. 15.30, sala  A w bud. C  - forma pisemna, 3 pytania opisowe przy zamkniętych książkach oraz 1 kazus przy możliwości korzystania  z papierowych tekstów aktów prawnych.
Warunkiem przystąpienia jest ocena 4,5 z zaliczenia.
W egzaminie mogą wziąć udział także studenci V roku, którzy chcą przystąpić w czerwcu do obrony.