Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

​Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „XXI Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma/21st Wrocław Symposium on Questioned Document Examination”

Karol Greinert - 6 Czerwiec, 2024 - 19:24

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „XXI Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma/21st Wrocław Symposium on Questioned Document Examination”, 6-7.06.2024r. oraz międzynarodowa wystawa poświęcona „Sprawie Alfreda Dreyfusa”.
 
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach 6-7 czerwca 2024r. Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje kolejną międzynarodową konferencję naukową pt. "XXI Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma/21st Wrocław Symposium on Questioned Document Examination” poświęconą szerokiej problematyce badań dokumentów. Pragniemy podkreślić, że od wielu lat w organizację wrocławskich konferencji naukowych zaangażowana jest także Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Jest nam bardzo miło poinformować, że będzie tak również podczas tegorocznej XXI edycji Sympozjum. Tematyka konferencji będzie obejmowała następujące obszary: Nowe metody badań dokumentów; Innowacyjne rozwiązania technologiczne w dziedzinie druków zabezpieczonych; Współczesne tendencje rozwoju badań pisma ręcznego i dokumentów; Psychologia i patologia pisma; Badania podpisów i paraf; Badania testamentów; Techniczne (fizykochemiczne) badania dokumentów; Badania biometrycznych podpisów elektronicznych; Zabezpieczenia dokumentów i ich weryfikacja; Opinia biegłego w postępowaniu dowodowym; Poziom kwalifikacji biegłych; Międzynarodowa współpraca w dziedzinie badań dokumentów. Podczas konferencji spodziewane jest liczne grono polskich naukowców reprezentujących wiodące ośrodki akademickie, a także eksperci z pozauniwersyteckich instytutów naukowo-badawczych oraz instytucji specjalistycznych, m.in. Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji oraz eksperci policyjnych laboratoriów kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Krajowej Administracji Skarbowej. W Sympozjum wezmą także udział znawcy problematyki badań dokumentów z takich krajów jak: Anglia, Argentyna, Czechy, Cypr, Grecja, Izrael, Kosowo, Kolumbia, Litwa, Liban, Łotwa, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Szwajcaria, Rumunia, Meksyk, Malezja, Mołdawia, Macedonia Północna, Malta, Norwegia, Republika Południowej Afryki, Indie, San Marino, USA, Tajwan, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz polscy biegli indywidualni. Ponadto w sympozjum spodziewani są przedstawiciele nauk pokrewnych kryminalistyce a także przedstawiciele różnych zawodów prawniczych.
Warto podkreślić, że Wrocławskie Sympozja Badań Pisma (Badań Dokumentów) to jedne z niewielu wydarzeń naukowych o tej tematyce, które począwszy od lat 80-tych ubiegłego wieku, cyklicznie co 2 lata, odbywają się na Uniwersytecie Wrocławskim.
Konferencji towarzyszy także międzynarodowa wystawa poświęcona „Sprawie Dreyfusa”. Wystawa mieści się w bud. D WPAE UWr (hol, I piętro). Wystawa będzie dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych także po konferencji. 
   

Program konferencji