Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki kolokwium- podstawy prawa karnego wykonawczego (gr.3)

dr Aleksandra Polak-Kruszyk - 8 Czerwiec, 2024 - 19:03

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam wyniki kolokwium:

341300- 15 pkt- 4.0
339601- 15 pkt- 4.0
337054- 18 pkt- 4.5
333723- 17 pkt- 4.5
336743- 15 pkt- 4.0
340144- 14 pkt- 3.5
340193- 17 pkt- 4.5
332151- 16 pkt- 4.0
338093- 15 pkt- 4.0
339187- 17 pkt- 4.5
337744- 18 pkt- 4.5
337346- 19 pkt- 5.0
338208- 16 pkt- 4.0
338294- 18 pkt- 4.5
339995- 17 pkt- 4.5
338226- 16 pkt- 4.0
340797- 17 pkt- 4.5
342814- 17 pkt- 4.5
337002- 17 pkt- 4.5
337313- 16 pkt- 4.0
337598- 15 pkt- 4.0
338189- 17 pkt- 4.5
340741- 20 pkt- 5.0
342781- 18 pkt- 4.5
286552- 18 pkt- 4.5
338421-18 pkt - 4.5
341100- 17 pkt- 4.5
342757- 15 pkt- 4.0
340097- 14 pkt- 3.5

Jeśli chodzi o najczęściej popełniane błędy to proszę pamiętać, że:

  • Skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności można przenieść do zakładu karnego typu półotwartego po odbyciu przez niego co najmniej 20 lat, a do zakładu karnego typu otwartego – po odbyciu przez niego co najmniej 25 lat kary.
  • Skazani sprawujący stałą pieczę nad dziećmi do lat 15 również mają prawo do dodatkowego widzenia (z dziećmi). 
  • W systemie zwykłym karę odbywają skazani nieodbywający kary w systemie terapeutycznym lub programowanego oddziaływania. 
  • Środki karne i zabezpieczające w systemie dozoru elektronicznego wykonuje się jako dozór zbliżeniowy lub mobilny.

Gratuluję wyników i życzę powodzenia na egzaminie!
A. Polak-Kruszyk