Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Aleksandra Polak-Kruszyk

Pracownik dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika mgr Aleksandra Polak-Kruszyk
Kontakt: 

pokój 513, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/2

e-mail: dwa adresy: aleksandra.polak2atuwr.edu.plaleksandra.polak-kruszykatuwr.edu.pl

Telefon:
+48 71 375 2865
Email:
254050 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Szanowni Państwo,

 • W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 konsultacje dla studentów stacjonarnych będą odbywały się stacjonarnie w każdy czwartek o godz: 13:00-14:00.
 • In the summer semester of the academic year, 2022/2023: consultation hours will be held on Thursdays between 13:00 pm and 14:00 pm.


Terminy konsultacji dla studentów zaocznych:

25.02.2023 r. - 10:00-11:00

04.03.2023 r. - 14:00- 15:00
05.03.2023 r. - 17:00-18:00
12.03.2023 r. - 11:15-12:15
26.03.2023 r. - 11:30- 12:30
16.04.2023 r. - 14:00- 15:00
22.04.2023 r.- 14:00- 15:00
23.04.2023 r. - 16:00-17:00
30.04.2023 r.- 11:30-12:30
07.05.2023 r.- 14:00- 15:00
04.06.2023 r.- 14:00- 15:00

Budynek A, ​pokój 513

Serdecznie zapraszam

Działalność naukowa: 

​Absolwentka stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2012-2017. Stypendystka Uniwersytetu Wrocławskiego.
Aktywna prelegentka w zakresie referatów i wystąpień dotyczących problematyki prawa karnego wykonawczego w języku polskim i angielskim. Autorka artykułów naukowych, w szczególności z zakresu prawa karnego materialnego oraz prawa karnego wykonawczego.

Zainteresowania badawcze: 
prawo karne wykonawcze, prawo penitencjarne, kary długoterminowe, terapie sprawców przestępstw, psychopatologie

Czynne uczestnictwo w Konferencjach naukowych:

Referat pt. „Differences between Polish and Norwegian penitentiary systems", wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Eurasian Conference, International Online Conference on Economics and Social Sciences (The Polytechnic of Guarda, Portugal),która odbyła się zdalnie w dniach 27-28 sierpnia 2022 roku.

Referat pt. "Praca w warunkach izolacji", wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Praca", która odbyła się zdalnie w dniu 30 lipca 2022 roku, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,

Referat pt. “Rodzina skazanego w procesie jego resocjalizacji penitencjarnej i readaptacji”, wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Rodzina", która odbyła się zdalnie 23 lipca 2022 roku.

Referat, pt. “Motherhood in polish penitentiary units”, wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej 14th Eurasian Conference on Language and Social Sciences Ural Federal University, (ECLSS 2022b- 29.06-30.06), Kosowo - Gjakova “Fehmi Agani” University, 29-30 czerwca 2022 r.

Referat pt. "Długoterminowe kary pozbawienia wolności, a poszanowanie praw człowieka", wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawa Człowieka", która odbyła się zdalnie 12 września 2021 r., Novum Organum, Poznań.

Referat pt. "Prisoners' rights in International Law", podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej 12th Eurasian Conference, International Online Conference on Economics and Social Sciences (E&SS 2021b) Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia, 18 czerwca 2021 r.

Referat pt. "Wybrane przykłady terapii prowadzonych w zakładach karnych" wygłoszony XIII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2021 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", która odbyła się zdalnie w dniach 25-28 marca 2021 r.,TYGIEL, Lublin

Referat pt. "Systemy penitencjarne Polski i Ukrainy - analiza prawno porównawcza" wygłoszony podczas V Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim, która odbyła się zdalnie w dniach 2-4 grudnia 2020 r. we Wrocławiu, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski.

Referat pt. "Postępowanie ze skazanymi na długoterminowe kary pozbawienia wolności" wygłoszony podczas XV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TALENTY 2020, która odbyła się zdalnie w dniach 27-29 listopada 2020 r. we Wrocławiu, Pro Scienta Publica, Uniwersytet Wrocławski.

Referat pt. "Probation & Parole practices according to the polish penal system" wygłoszony podczas X Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Eurasian Conference on Language Social Sciences”, która odbyła się zdalnie w dniach 20-21
listopada 2020 r., Almaty, Kazakhstan.

Referat pt. " Wykluczenie społeczne skazanych opuszczających jednostki penitencjarne –zmiany w stereotypowym postrzeganiu osób karanych" wygłoszony podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Na pograniczach kultur i narodów. Z historią, polityką i gospodarką w tle”, która odbyła się zdalnie w dniach 10-11 września 2020 r., Sanok.

Referat pt. "Macierzyństwo w zakładzie karnym. Zagrożenia i szanse z punktu widzenia izolacji penitencjarnej." wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Aktualne Problemy i Wyzwania Pentencjarystyki”, która odbyła się zdalnie 7 maja 2020 r. Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Referat pt. "Wybrane aspekty odpowiedzialności prawnej funkcjonariuszy Służby Więziennej" wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Reżimy odpowiedzialności prawnej w służbach mundurowych”, która odbyła się w dniach 27-28 lutego 2020 r., WPiA, Uniwersytet Toruński.

Referat pt. "Systemy penitencjarne w wybranych krajach Azji" wygłoszony podczas podczas III Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Orient daleki i bliski, która odbyła się 20 grudnia 2019 r., WPAiE, Uniwersytet Wrocławski.

Referat pt. "Sprawcy szczególnie niebezpieczni w polskim systemie penitencjarnym" wygłoszony podczas I Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Kryminalistycznej 50 twarzy zbrodni, 8 grudnia 2019 r., Collegium Biologicum, Uniwersytet Poznański.

Referat pt. "Readaptacja społeczna skazanych opuszczających zakłady karne. Pomoc postpenitencjarna i inne instytucjonalne formy wsparcia" wygłoszony podczas XIV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TALENTY 2019 w dniu 23 listopada 2019 r. we Wrocławiu, Pro Scienta Publica, Uniwersytet Wrocławski.

Referat pt. "Porzucanie zwierząt z punktu widzenia prawa karnego" wygłoszony podczas IV Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu Człowiek- Inny/Obcy byt, zatytułowanej "Człowiek w relacji do zwierząt. Mity- stereotypy- uprzedzenia.", która odbyła się w dniach 26- 27 września 2019 r. w Sosnowcu, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Referat pt. "Psychopatologia i terapie sprawców przestępstw. Postępowanie wobec sprawców czynów zabronionych popełnionych na tle dysfunkcji zdrowia psychicznego" wygłoszony na I Międzynarodowym Kongresie Psychologii Stosowanej "Globalne Problemy Sfery Psychicznej", który odbył się w dniach 12- 13 września 2019 r. w Jastrzębiu Zdroju, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Referat pt. "Klauzula sumienia w zawodzie lekarza - aspekty prawne i moralne" wygłoszony na X Międzynarodowym
Interdyscyplinarnym Seminarium Naukowym "Idee- Człowiek- Filozofia", które odbyło się w dniach 14- 20 lipca 2019 r. w Starym Sączu, Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL 

Referat pt. "Dziecko w zakładzie karnym. Zagrożenia i szanse macierzyństwa w warunkach izolacji" wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencja Naukowa "Współczesne problemy etyczne prawa i polityki", która odbyła się 21 czerwca 2019 roku w Poznaniu, WPiA Uniwersytet Poznański

Referat pt. "Osadzeni niebezpieczni w polskim systemie penitencjarnym" wygłoszony podczas VI Kongresie Penitencjarnym "Polski system penitencjarny w stulecie odzyskania niepodległości państwa", który odbył się w dniach 6-8 lutego 2019 r. w Popowie, organizowanej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej

Referat pt. "Skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych wobec recydywistów penitencjarnych" wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "100-lecie odzyskania polskiego więziennictwa. Środki oddziaływania penitencjarnego w polskim systemie penitencjarnym - wczoraj i dziś", która odbyła się 30 listopada 2018 r. w Łodzi, WPiA Uniwersytet Łódzki  

Referat pt. "Recydywiści penitencjarni- dzieje praktyki wykonawczej” wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Środki reakcji karnej na czyny zabronione” w dniu 13.03.2018 r. w Bydgoszczy, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Referat pt. „Obowiązek wierności małżeńskiej i konsekwencje jego naruszenia” wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawne aspekty wierności” w dniu 22.01.2018 r. w Olsztynie, WPiA UWM w Olsztynie

Referat pt. „Najniebezpieczniejsze więzienia w krajach Ameryki Południowej” wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo i społeczeństwa krajów latynoamerykańskich” w dniu 21.11.2017 r. na WPAiE UWr, we Wrocławiu.

Referat pt. „Kobieta w zakładzie karnym. Rozważania w świetle badań własnych" wygłoszony podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Penitencjarnej Studenckich Kół Naukowych, która odbyła się w dniach 27-28.10.2017 r. na WPiA w Łodzi.

Referat pt. „Dzieciobójstwo w ujęciu prawnym i kościelnym” wygłoszony podczas IV Ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Religia, a polityka i prawo. Wpływ wyznań religijnych na kształtowanie się doktryn politycznych i prawnych, na scenę polityczną i opinię publiczną.”, która odbyła się 25.05.2017 r. na WPAiE UWr we Wrocławiu.

Referat pt. „Polacy odbywający karę pozbawienia wolności w zakładach karnych Ameryki Łacińskiej- wybrane przykłady”, wygłoszony podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kraje latynoamerykańskie w ujęciu prawnym, społecznym i filozoficznym”, która odbyła się w dniu 15.05.2017 r. na WPAiE UWr we Wrocławiu.

Referat pt. „Latin America model of jurisprudence”, wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji pt. ”Jurisprudence and Constitutional Courts in selected European and Latin America countries”, która odbyła się 16.12.2016 r. na WPAiE UWr we Wrocławiu.

Stypendia, staże naukowe:

 • Stypendium Rektora UWr dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe 2016/2017
 • Stypendium doktoranckie WPAiE w roku akademickim 2018/2019,
 • Stypendium doktoranckie WPAiE w roku akademickim 2019/2020,
 • Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów WPAiE 2019/2020
 • Stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla najlepszych doktorantów WPAiE 2019/2020, 
 • Stypendium doktoranckie WPAiE w roku akademickim 2020/2021,
 • Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów WPAiE 2020/2021
 • ​Stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla najlepszych doktorantów WPAiE 2020/2021
 • Stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla najlepszych doktorantów WPAiE 2021/2022
 • Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów WPAiE 2021/2022

Kursy/ Szkolenia:

 • Zaawansowana znajomość Systemu Informacji Prawnej Legalis, 15.03.2017 r., Wydawnictwo C.H. Beck
 • Podnoszenie kompetencji w zakresie mediacji gospodarczych, 16-17.09.2019 r., Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu
 • Profilowanie kryminalne nieznanych sprawców przestępstw (prelegent dr Bogdan Lach), Eruditio Szkolenia (organizator), Wrocław 2020.
 • Cambridge English Certificate in ESOL International, International House Wrocław