Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Prawo rodzinne (SSP) - wpis ocen do USOS

dr Krzysztof Gołębiowski - 14 June, 2024 - 08:24

W związku z wpisem do USOS ocen z egzaminu przedterminowego z przedmiotu Prawo rodzinne (II rok SSP) informuję, że prace i oceny można przeglądać i omówić w dniu 19 czerwca 2024r. (środa) w czasie moich konsultacji w godz. 12.15-12.45 (pokój 109 w budynku A). Uwagi i zastrzeżenia mogą też Państwo zgłaszac mailowo, z tym, że w tym trybie nie omawiam prac.

Jednocześnie informuję, że związku z urlopem wypoczynkowym (13 czerwca 2024 r. do 17 czerwca 2024 r.), konsultacje w dniu 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) nie odbędą się.

Z poważaniem
dr Krzysztof Gołębiowski