Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

​Zarządzenie Dziekana w sprawie prowadzenia zajęć zdalnych i hybrydowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr!

Karol Greinert - 17 Czerwiec, 2024 - 21:46

Zarządzenie Dziekana w sprawie prowadzenia zajęć  zdalnych i hybrydowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr!

ZAJĘCIA ZDALNE odbywają się w takiej formie w wymiarze nie więcej niż 60% liczby godzin przewidzianej dla danego przedmiotu określonego w zarządzeniu.
ZAJĘCIA HYBRYDOWE odbywają się w takiej formie dla wszystkich przedmiotów na pierwszym roku kierunków określonych w zarządzeniu.

Treść Zarządzenia Dziekana

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne trwa!
więcej informacji na https://rekrutacja.uni.wroc.pl