Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Wyniki kolokwium gr. 4 NSP (Z) III

mgr Aleksandra Beni - 22 November, 2014 - 16:36

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiam wyniki kolokwium z dnia 16.11.14 r.

Nr indeksu  Ocena
253871 2
254234 2
246369 2
228381 2
253773 2
254264 2
253973 2
230665 3-
254066 2
253779 2
253913 2
254199 3,5
254254 4
254521 2
254012 2
254129 4-
247686 2

Osoby, które nie były obecne na kolokwium oraz osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną obowiązane są do zaliczenia kolokwium w terminie do dnia 22 grudnia 2014 r. w terminach i godzinach konsultacji. Proszę o uprzednią informację o wybranym przez Państwa terminie zaliczenia.

Uprzejmie informuję, że prace zostaną rozdane i omówione na ostatnich zajęciach. Ponadto udostępniam je do wglądu w godzinach konsultacji.

Aleksandra Beni