Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Uniwersytecka Poradnia Prawna

 

Szanowni Państwo!
uprzejmie informujemy, że począwszy od 22 stycznia 2024 r.  do 19 lutego 2024 r. włącznie Uniwersytecka Poradnia Prawna zawiesza swoją działalność ze względu na zimową sesję egzaminacyjną (z tym, że odbędzie się jeszcze dyżur stacjonarny, zaplanowany na wtorek 23 stycznia 2024 r. w godz. 15.30-18.30, o czym poniżej). Od 20 lutego 2024 r. wznowione będzie przyjmowanie nowych spraw drogą mailową i drogą tradycyjnej korespondencji listowej. Jeśli chodzi natomiast o dyżury stacjonarne, to tutaj na stronie internetowej podane zostaną wówczas dni i godziny kolejnych dyżurów stacjonarnych po sesji egzaminacyjnej.
........................................

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytecka Poradnia Prawna wznowiła swoją działalność w roku akademickim 2023/2024 i aktualnie przyjmuje sprawy do opracowania porad prawnych drogą zdalną (przy wykorzystaniu korespondencji mailowej), drogą tradycyjnej korespondencji listowej oraz na dużyrach stacjonarnych. Szczegółowe informacje w kwestii wnoszenia o poradę prawną poniżej, wraz z regulaminami i formularzami wnioskowania o poradę.
  Dyżury stacjonarne dla osób chcących osobiście wnieść o udzielenie porady odbywają się przy ul. Więziennej 10/12 we Wrocławiu. Zapraszamy na terminy najbliższych dyżurów stacjonarnych:
- we wtorek 12 grudnia 2023 r. w godz. 15.30-18.30;
- w środę 13 grudnia 2023 r. w godz. 15.30-18.30;
- we wtorek 19 grudnia 2023 r. w godz. 15.30-18.30;
- w środę 20 grudnia 2023 r. w godz. 15.30-18.30;
- we wtorek 9 stycznia 2024 r. w godz. 15.30-18.30;
- w środę 10 stycznia 2024 r. w godz. 15.30-18.30;
- we wtorek 16 stycznia 2024 r. w godz. 15.30-18.30;
- we wtorek 23 stycznia 2024 r. w godz. 15.30-18.30.

....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej mailowo prosimy zatem o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem Nr 1 udzielania porad prawnych w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikowania się się na odległość) w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej i - w razie akceptacji zawartych tam zasad udzielania porad prawnych - przesłanie na adres mailowy Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (uppatuwr.edu.pl) wypełnionego Formularza Nr 1 zgłoszenia sprawy do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w zdalnym trybie udzielania porad prawnych (plik z tym formularzem do wypełnienia jest zamieszczony do pobrania poniżej). Formularz należy złożyć zgodnie z podaną w nim instrukcją (zasady składania formularza są także zawarte w art. 11 wyżej wymienionego Regulaminu).

Z kolei osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej drogą tradycyjnej korespondencji listowej prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem Nr 2 udzielania porad prawnych drogą korespondencji listowej w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej i - w razie akceptacji zawartych tam zasad udzielania porad prawnych - przesłanie na adres korespondencyjny Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (Uniwersytecka Poradnia Prawna, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław) wypełnionego Formularza Nr 2 zgłoszenia sprawy do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej drogą korespondencji listowej (plik z tym formularzem do wypełnienia jest zamieszczony do pobrania poniżej). Formularz należy złożyć zgodnie z podaną w nim instrukcją.

Natomiast osoby zainteresowane osobistym zgłoszeniem sprawy do opracowania porady prawnej prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem nr 3 udzielania porad prawnych w trybie stacjonarnym w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej i w razie akceptacji zawartych tam zasad udzielania porad prawnych zapraszamy do zgłoszenia się na dyżur stacjonarny członków Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy ul. Więziennej 10/12 we Wrocławiu. Celem zgłoszenia w ten sposób sprawy niezbędne będzie wypełnienie zamieszczonego poniżej Formularza Nr 3 zgłoszenia sprawy w trybie stacjonarnym do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego celem uzyskania porady prawnej w trybie stacjonarnym. By przyspieszyć procedurę przyjmowania sprawy najlepiej wydrukować ten formularz i go wypełnić, po czym z już wypełnionym zgłosić się na wskazany dyżur stacjonarny. W razie wątpliwości co do wypełnienia określonych elementów formularza pomocy w tym zakresie mogą udzielić członkowie Uniwersyteckiej Poradni Prawnej dyżurujący na takim dyżurze stacjonarnym.
UWAGA! Pod adresem ul. Więzienna 10/12 we Wrocławiu odbywają się tylko wyżej wspomniane dyżury stacjonarne, natomiast prosimy w żadnym wypadku nie kierować tam korespondencji do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, ponieważ nie będzie tam odbierana. Korespondencję kierowaną do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej prosimy kierować na podane poniżej dane kontaktowe, to jest adres:
Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

albo na e-mail: uppatuwr.edu.pl

Zapraszamy!

       Przypominamy też, że Poradnia nigdy nie przyjmowała ani nie przyjmuje oryginałów dokumentów, w związku z czym w żadnym wypadku nie należy ich przesyłać ani dostarczać osobiście ani do Poradni, ani do Opiekuna Naukowego Poradni, nauczycieli akademickich konsultujących porady czy studentów-Członków Poradni.

      Uniwersytecka Poradnia Prawna dokłada starań, by spełniać jak najwyższe możliwe standardy działania, w tym np. w 2020 r. zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Studenckich Poradni Prawnych Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych i "Rzeczpospolitej" (https://www.rp.pl/Rankingi/306269995-Ranking-Wydzialow-Prawa-2020-studen...).
      Sukces ten udało nam sie powtórzyć w 2021 roku, w którym również zajęliśmy II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Studenckich Poradni Prawnych 2021 r. sporządzanym przez "Rzeczpospolitą" wraz z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych (https://www.rp.pl/Rankingi/306289964-Ranking-studenckich-poradni-prawnyc...). Także w VII Ogólnopolskim Rankingu Studenckich Poradni Prawnych sporządzonym w 2022 r. przez "Rzeczpospolitą" wraz z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych zajęliśmy II miejsce (https://www.rp.pl/zawody-prawnicze/art36593151-ranking-studenckich-porad...)!

 

Kontakt

Uniwersytecka Poradnia Prawna

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

e-mail: uppatuwr.edu.pl