Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Szkolenie z zakresu BHP i PPOŻ zostało przedłużone do 31 stycznia 2015 r.

mgr inż. Szymon Turkiewicz - 5 January, 2015 - 16:36

UWAGA STUDENCI I ROKU

(pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich)
w roku akademickim 2014/2015 : szkolenie wstępne BHP dla studentów tylko  formie  e-learningu

Szanowni Państwo,

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zostało przedłużone do 31 stycznia 2015 r. JEST TO OSTATECZNY TERMIN ODBYCIA PRZEDMIOTOWEGO SZKOLENIA.

Obowiązkiem każdego studenta rozpoczynającego naukę na Uniwersytecie Wrocławskim jest udział w szkoleniu bhp oraz ppoż. Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

Szkolenie wstępne bhp dla studentów I roku Uniwersytetu Wrocławskiego jest dostępne na  stronie  https://speno.uni.wroc.pl

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. : (71) 375-24-89.