Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Bartłomiej Krzan prof. UWr

Kontakt: 

pokój 219, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Phone:
71 3752015
Email:
bartlomiej.krzan [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Dyżur w semestrze letnim/Office hours in summer semester: ze względu na zagrożenie koronawirusem konsultacje odwołane, zachęcam do kontaktu mailowego/due to CoVid-19 all traditional office hours canceled, please contact me via email.

Konsultacje odwołane na podstawie § 2 ust. 3 zarządzenia nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. Konsultacje przeprowadzane są drogą elektroniczną (via e-mail). https://uni.wroc.pl/zarzadzenie-rektora-w-sprawie-przeciwdzialania-rozpr... 

Office hours:
Direct office hours for students are called off according to § 2 (3) Regulation No. 29/2020 of the Rector of Wroclaw University of March 11, 2020. Office hours are to be held by e-mail. (https://uni.wroc.pl/en/coronavirus-announcements-and-decisions/regulatio...) More information: https://uni.wroc.pl/en/coronavirus-announcements-and-decisions/

Research career: 

Bartłomiej Krzan – University professor at the Department of International and European Law, Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wrocław, and lecturer at the German-Polish Law School at the Humboldt University Berlin; MA in Law (2004), MA in International Relations (2005), Ph.D. in International Law (2008), Habilitation in Law (2014); various research stays abroad including at the Lauterpacht Centre for International Law, University of Cambridge (2010) and Walther Schücking Institut für Internationales Recht, Kiel (2011-2012); visiting professor at the University of Regensburg (2013); guest lectureships in Austria, Lithuania, The Netherlands, UK; fields of interest: international responsibility, the law of international organizations (esp. UN), international criminal law, external relations of the EU.