Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce

mgr inż. Szymon Turkiewicz - 14 January, 2015 - 10:35

Narodowy Instytut Muzealnicta i Ochrony Zbiorów oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii zapraszaja na cykl prelekcji: Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce